skip to Main Content

IGL Technisch Meten voert diverse metingen uit specifiek voor de gevelbouw. Dit kunnen as built metingen voor renovatie doeleinden zijn. Tevens zetten wij  hoofd-, of detail gevelmaatvoering uit voor nieuwbouwwerkzaamheden of op renovatieprojecten.

Inmeting

Bestaande gevels die opnieuw worden bekleed of ingepakt kunnen met grote nauwkeurigheid in kaart gebracht worden. Dit kan door middel van tachymetrische metingen. Indien er een totaalbeeld gewenst is zou dit door middel van 3D laserscannen uitgevoerd kunnen worden. Op basis van onze inmeetgegevens kan de nieuwe gevel door de opdrachtgever ge-engineerd en aansluitend geprefabriceerd worden. Flexibiliteit staat bij onze gevelbouwmetingen altijd centraal. Afhankelijk van de project specifieke eisen wordt bekeken welke meetmethodiek, apparatuur en meethulpmiddelen ingezet worden. Indien nodig wordt apparatuur en/of software aangeschaft of in eigen huis ontwikkeld. Vooraf wordt de opdracht tot in detail met de opdrachtgever doorgesproken. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van welke meetgegevens nodig zijn en met welke nauwkeurigheid deze gegevens ingewonnen zullen worden.

Gevelmaatvoering

Maatvoering t.b.v. het positioneren van de (buiten) gevel kan op verschillende manieren en in verschillende stadia van een bouwwerk worden uitgevoerd, zelfs zodanig dat dit met minimale extra inspanning kan. Denk hierbij aan het op strategische posities verklikken van de hoofdmaatvoering van de ruwbouw, welke vervolgens ook gebruikt kan worden voor de afbouw en positionering van de gevel. Ook is het mogelijk specifieke onderdelen van de gevel te maatvoeren. Voorbeelden hiervan zijn de glaslijn, vliesgevel, stijlen, ankerplaten welke de gevel dragen en boorankers van de ankerplaten. Naast het uitzetten van detailmaatvoering hebben wij ook ervaringen met het stellen van onderdelen t.b.v. de gevel. Denk hierbij aan zogenaamde keybrakes, welke zijn toegepast op het gebouw Le Carrefour te Leiden. Kijk op onze projectpagina bij gevelbouwmetingen voor meer informatie over dit project.

As-built rapportage

Gelijktijdig met het uitzetten van maatvoering kunnen as-built metingen worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een registratie van de vloerhoogte op de positie van het maatvoeringspunt, of de afwijking in positie van de constructie en/of vloerrand, al dan niet gecombineerd met de hoogteligging. (3D) Ook het nieuw gemaakte werk kan as-built worden ingemeten, gerapporteerd en getoetst aan de geldende (scheefstand)eisen hiervoor.

Kijk hier voor meer informatie en foto’s van door ons uitgevoerde gevelmaatvoering projecten.

Back To Top