skip to Main Content

Fietsburg De Groene Verbinding

In opdracht van Van der Made Grond-, Weg-, en Waterbouw en VDS staal-, en Machinebouw hebben wij de totaal maatvoering verricht voor project Fietsbrug De Groene Verbinding met een vrije overspanning van ca. 150 m. over Rijksweg A15 tussen Rotterdam en Barendrecht.

Een zeer uitdagend project omdat alle meetkundige aspecten die wij in onze dienstverlening hebben opgenomen aan bod komen:

Maatvoering bouw

 • Opzetmeting voor het verklikken van de ligging in het Rijksdriehoek stelsel en N.A.P.
 • Koppelen van de meetreferentie aan weerszijden van Rijksweg A15.
 • Bouwmaatvoering van de onderconstructie: betonpalen en fundering
 • Maatvoering en heiwerk begeleiding van damwanden bij uitstroom duiker
 • Maatvoering van de opbouw: dragende betonwanden en kolommen van de aanbruggen
 • Controlemetingen in de betonfabriek van de prefab betonnen tafels welke door de betonnen kolommen worden gedragen
 • Maatvoering en controlemetingen in de betonfabriek van de stekken onder de prefab betonnen tafels
 • Maatvoering prefab betonnen tafels op de kolommen en live 3D maatvoeringsbegeleiding ten tijde van de plaatsing hiervan
 • Maatvoering van de bekisting voor de prefab schaaldelen onder afschot
 • Maatvoering prefab betonnen schaaldelen op de bekisting en live 3D maatvoeringsbegeleiding ten tijde van de plaatsing hiervan
 • Situatiemeting en maatvoering t.h.v. de tijdelijke opvangconstructie halverwege de vrije overspanning
 • Maatvoering en 3D controle t.b.v. de positie en hoogte van de tijdelijke ondersteuning
 • Maatvoeringsbegeleiding tijdens het nachtelijk inhijsen van de stalen netkous overspanning in twee delen
 • As built meting van de positionering van de twee stalen brugdelen
 • Maatvoering van vast te lassen middensegment boven tijdelijk ondersteuning
 • As built meting van de gereed gekomen netkous
 • As built meting van de doorbuiging, vorm en lengte verandering na verwijderen van de tijdelijke ondersteuning en rapportage t.b.v. toetsing
 • As built meting van de opgeleverde situatie

Deformatiemetingen

 • Deformatie nulmeting van het goederenspoor tussen de Maasvlakte en het achterland
 • Deformatie bewakingsmetingen voor, tijdens en na werkzaamheden bij het spoor

Precisiemetingen

Voor het stalen “netkous” gedeelte zijn op de voorbouwlokatie bij VDS in Vlissingen de volgende meetwerkzaamheden uitgevoerd.

 • As built controlemetingen van de vorm en toog van de gesegmenteerde brugdelen
 • As built controlemetingen van de vorm en toog van de gekoppelde gesegmenteerde brugdelen
 • Verschillende dimensiecontrole metingen vanwege de invloed van temperatuur en laswerkzaamheden
 • Maatvoeringscontrole van de gebogen stalen trapbomen

De fotogalerij geeft een chronologisch beeld van de werkzaamheden.

Back To Top