skip to Main Content

In het discipline Infra komt een aantal specialismen van IGL Technisch Meten samen. Onder Infra valt een combinatie van maatvoering, maatvoeringsbegeleiding, natheiwerk, deformatiemetingen, precisiemetingen en landmeten voor infrastructurele objecten.

Dienstverlening

Bovenstaande meetkundige werkzaamheden kunnen onderdeel zijn van infrastructurele objecten, zoals (snel)wegen, (spoor)bruggen, (lucht)havens, tunnels en (ondergrondse) kabels en leidingen. Voor al deze onderdelen hebben wij personeel en apparatuur in huis om een nieuwbouw of bestaand project meetkundig te begeleiden. Onderstaande werkzaamheden zijn onder andere door ons te verzorgen:

 • Maatvoering weg en-, spoorbouw: cunet, verharding / spoor, sloot
 • Maatvoering nieuwbouw brug-, en tunneldek constructies
 • Bewakingsmetingen bij een inschuifactie van brugdek of tunneldek
 • Maatvoeringsbegeleiding damwanden voor dijken
 • Maatvoeringsbegeleiding combiwanden voor havens
 • Deformatiemetingen nieuwbouw, of bestaande infra objecten
 • As built situatiemetingen
 • Maatvoeren en inmeten kabels en leidingen (proefsleuven)
 • Maatvoeren en inmeten gestuurde boringen
 • Dwarsprofielen en langsprofielen
 • Meten en presenteren DTM en berekenen volumebepaling

De handelingen die op infra projecten plaats vinden zijn een mix van werkzaamheden die omschreven worden bij werkvoorbereiding, bouwmaatvoering, deformatiemetingen en landmeten. De algemene planning en het databeheer vinden vanuit ons kantoor plaats. Tevens wordt hier de werkvoorbereiding uitgevoerd. Indien de werkdruk op locatie het toe laat kan de maatvoerder op het project zelf werkvoorbereidingen en presentaties verzorgen met behulp van zijn laptop met AutoCAD.

Kijk hier voor meer informatie en foto’s van door ons uitgevoerde infra projecten of kijk op de projecten pagina.

Back To Top