skip to Main Content

IGL Technisch Meten heeft ruime ervaring in maatvoering voor utiliteitsbouw, woningbouw en hoogbouw. Vanaf onze oprichting in het jaar 1991 pionieren wij met digitale maatvoering en alle interessante ontwikkelingen daar omheen.

Bouwmaatvoering wordt bij IGL Technisch Meten als totaalpakket aangeboden. Dit betekent dat maatvoeringswerkzaamheden vanaf de werkvoorbereiding tot de as built rapportage voor de oplevering van het project uit handen worden genomen. In overleg met het projectteam of inkoopafdeling kunnen vooraf de door ons uit te voeren werkzaamheden worden besproken. In overleg wordt bepaald welke intensiteit van maatvoering per onderdeel is gewenst. Weloverwogen specifieke maatvoering maakt of breekt uw project. Zeker qua looptijd, en uiteraard qua kosten. Denk hierbij aan in een aantal korte meetsessies, zeer specifieke maatvoering te laten plegen. Dit in plaats van in één lange meetsessie hoofdmaatvoering aangeven. Per saldo is onze inspanning voor deze actie hetzelfde of mogelijk iets meer, terwijl de bouwtijd en personele capaciteit kan worden beperkt omdat uw personeel of andere onderaannemers geen “onnodige” (om)meetacties van de hoofdmaatvoering hoeven te verrichten. Hierdoor is niet meetkundig onderlegd personeel, niet belast meet meetkundige zaken. Bijkomend voordeel van de maatvoering door ons uit te laten voeren is dat de foutmarge aanzienlijk kleiner zal zijn.

Het totaalpakket maatvoering houdt voor ons in dat wij aan alle voorkomende 1D, 2D en 3D maatvoering behoeften kunnen voldoen. Dit begint al voor het uitvoeren van de eerste feitelijke maatvoering.

Ontwerpstadium

 • situatie/ terreinmeting en presentatie voor de toetsing van het ontwerp
 • ondersteuning in de toetsing al dan niet gebaseerd op kadastraal onderzoek

Werkvoorbereiding

 • De uitzetgegevens worden na afstemming met de opdrachtgever bij ons op kantoor op deskundige wijze voorbereid. Hiervoor hebben we een eigen standaard procedure ontwikkeld. De uitzetgegevens  worden in een zelf ontworpen project-database verzameld. Tevens worden op verzoek rapportages van bijvoorbeeld as-built of situatiemetingen in tabellarische en grafische vorm gepresenteerd. Voor de bouwmaatvoering van verschillende soorten werken kan door ons een maatvoeringsplan worden opgesteld.

Uitvoering

 • werkvoorbereiding van de te maatvoeren onderdelen
 • overname en vastleggen van gebouwpositie, rooilijnen en terreingrenzen
 • overbrengen en verklikken N.A.P. hoogte
  maatvoeren, inmeten en afwijkingenrapportage van heipalen en damwand
 • maatvoeren van afhakhoogte van betonpalen
 • maatvoeren van fundering
 • maatvoeren, inmeten en afwijkingenrapportage van anker-, en stekkenplannen
 • maatvoeren stramienen (verklikt) van de onderste tot en met de bovenste bouwlaag
 • maatvoeren van de opgaande constructieve delen specifiek verklikt
 • maatvoeren opgaand (beton, staal) werk, in situ en prefab
 • maatvoeren ten behoeve van tunnelbouw, positie, hoogte en as built “kimafwijkingen”
 • maatvoeren van binnenwanden, bebouwindeling en gevels

 Oplevering

 • as built meting van de uitgevoerde werkzaamheden

Naast de projectmaatvoeringen worden ook bijkomende meetkundige zaken door ons uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan deformatiemetingen van belendingen of gereedgekomen werk, uitzetten van perceelgrenzen of maatvoering van wegen, watergangen of beschoeiingen.

Kijk hier voor meer informatie en foto’s van door ons uitgevoerde bouwmaatvoering projecten.

Back To Top