skip to Main Content

Nauwkeurig werken is de basis van alle werkzaamheden bij IGL Technisch Meten. Om nauwkeurig meten naar een nóg hoger nivo te brengen beschikt onze afdeling over meerdere hoge nauwkeurigheid meetinstrumenten. Zo kunnen over grotere afstanden precisiemetingen uitgevoerd worden, 1D, 2D en 3D.

Instrumentarium voor precisiemetingen

De instrumenten waar gebruik van gemaakt wordt zijn krachtige total stations, (oplood)lasers, digitale waterpasinstrumenten en bijbehorende meettools. Met onze Leica TS30 en TS50 total stations kunnen in de 3D ruimte relatieve nauwkeurigheden van ≤0.3 mm en absolute nauwkeurigheden van ≤0.5 mm worden behaald. In combinatie met een breed scala aan specifieke hoge nauwkeurigheid meettools kan aan nagenoeg alle vraagstukken worden voldaan. Bij precisiemetingen wordt slim gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het meetinstrument. De mogelijkheden maar ook de beperkingen van de hardware wordt kritisch beoordeeld alvorens deze wordt ingezet. Buiten de beoordeling van de specificaties van de hardware worden geregeld controles uitgevoerd op de instrumentparameters, buiten de jaarlijkse calibratie van de hardwarefabrikant om. Er zal altijd gezocht worden naar de meetmethode die zoveel mogelijk externe invloeden uit sluit zodat hoge nauwkeurigheid wordt behaald. Aanvullende meettools worden in huis uitgedacht, ontworpen en vervaardigd of indien mogelijk aangeschaft. Onze zeer ervaren maatvoerders adviseren, meten en rapporteren, indien gewenst op locatie. Dit kan eventueel op basis van een maatvoeringsplan of een door u of uw opdrachtgever vastgestelde Dimensional Control Procedure.

Met behulp van aanvullende software op de total stations kunnen as built metingen en maatvoeringen worden verricht ten opzichte van een willekeurig vlak. Dit wordt door ons toegepast bij metingen op schepen. Een referentievlak wat niet haaks op de zwaartekracht en of stabiel is ten opzichte hiervan is voor ons geen probleem!

2D metingen kunnen ook op hoge nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld tachymetrisch en hiervoor gelden dezelfde principes voor de beoordeling van de mogelijkheden en beperkingen van de hardware. Bij controle van te lood standen kan worden gekozen voor het inzetten van verticale lijnlasers of zeer nauwkeurige optische instrumenten zoals onze Wild ZNL. Hoogtemetingen kunnen tachymetrisch, met roterende laser en optisch worden uitgevoerd. Bij laser metingen kunnen met nauwkeurige ontvangers nauwkeurigheden van 0.1 mm worden behaald. Bij relatieve hoogtemeting met digitale waterpasinstrumenten met invarbaak kunnen nauwkeurigheden van ≤0.1 mm worden uitgevoerd.

As built controlemetingen en maatvoering scheepsbouw, werktuigbouw en industriële (half)fabricaten

Ons personeel is ervaren in het controleren, rapporteren en maatvoeren van:

 • Scheepsbouw
 • Boorplatforms
 • Jackets
 • Monopiles
 • Offshore templates
 • Draai-as controle: verticaal, horizontaal
 • Bruggen: loopwerk, assen en oplegging
 • Bovenloopkraan: hoofdconstructies en rail
 • Complexe staalconstructies
 • Materiaal sanering trommels: as controle van de trommel, opleggingen, aandrijving en kopvlakken
 • Werktuigbouw
 • Machinelijn

Kijk hier voor meer informatie en foto’s van door ons uitgevoerde precisiemeting projecten.

Precisiemetingen
Precisiemetingen
Precisiemetingen
Jacket Platform D18

Vloervlakheid NEN 2747

Onder precisiemetingen vallen bij ons tevens hoogtemetingen ten behoeve van het classificeren van de vlakheid van de vloer. De metingen worden uitgevoerd en gerapporteerd volgens de NEN 2747 richtlijnen. Voor de uitvoering van de meting wordt gekozen uit een aantal instrumenten, al dan niet specifiek bedoeld voor hoogtemetingen. In een bijzonder geval kan hoogtemeting via de verticale hoekmeting op basis van tachymetrie worden uitgevoerd en berekend. De meetmethodiek wordt aangepast aan de mogelijkheden op het project, uiteraard binnen de gestelde nauwkeurigheidseisen. Voor de verwerking en de presentatie van de gegevens wordt een geautomatiseerd programma gebruikt. Hiermee wordt vanuit de ruwe meetdata een overzichtelijke presentatie van de hoogteverschillen weergegeven. Daarnaast geeft het, volgens de genoemde norm, de tussenresultaten en de uitslag van de toetsing weer.

Back To Top