skip to Main Content

Functie-omschrijving

Het betreft de opleidingsplek tot ‘Maatvoerder / Landmeter’. De basis hiervoor is een op maat gemaakt opleidingsprogramma (zowel intern als extern). Doelstelling is om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen om zelfstandig actief te kunnen zijn als Maatvoerder / Landmeter en uiteindelijk te kunnen doorgroeien tot de functie van Senior Maatvoerder / Landmeter.

Plaats in de organisatie

IGL is een geodetisch bedrijf waarin ‘meten’ te land en te water de kerndiscipline is. Werkzaamheden vinden plaats in Nederland en regelmatig ook daarbuiten op gebied van hydrografie en ten dienste van bouwsector, industrie, infrastructuur, civiele techniek en landmeetkunde. IGL wil zich verder ontwikkelen tot een toonaangevend technisch bureau dat vernieuwend is en uitvoering geeft aan de meer uitdagende en specialistische opdrachten. In de praktijk zal de medewerker in het begin opereren in een klein team, samen met een ervaren (Senior) Maatvoerder / Landmeter.

Taken

 • Uitvoering geven aan het opleidingsprogramma;
 • Het assisteren van de (Senior) Maatvoerder / Landmeter bij allerhande metingen (‘learning on the job’);
 • In teamverband oplossingen bedenken samen met de (Senior) Maatvoerder / Landmeter;
 • Uitvoering geven aan overige werkzaamheden die in het verlengde liggen van geodetische dienstverlening;
 • In acht nemen van uitvoeringsprotocollen en veiligheidsvoorschriften.

Verwachtingen

Wij verwachten dat iemand in opleiding tot Maatvoerder / Landmeter…:

 • met succes en binnen het afgesproken tijdpad het opleidingsprogramma afrondt;
 • een kritische en nieuwsgierige houding heeft;
 • begrijpt dat in de uitvoering van werkzaamheden kwaliteit (nauwkeurigheid en nauwgezetheid) voorop staat;
 • affiniteit heeft met de gang van zaken op een werklocatie;
 • in staat is om IGL op waardige wijze te vertegenwoordigen op de werklocatie;
 • op de hoogte is van het beleid van IGL;
 • het leuk vindt om buiten te werken.

Functie-eisen

 • Vermogen zich te ontwikkelen tot MBO denk- en werkniveau;
 • In bezit van rijbewijs B;
 • Geen hoogtevrees;
 • Een achtergrond op gebied van landmeetkunde, bouwkunde, civiele techniek of grond-, weg- en waterbouwkunde is wenselijk maar geen ‘must’.

Competenties:

 • Accuratesse;
 • Lerend vermogen;
 • Adequate uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Vermogen tot samenwerken;
 • Flexibiliteit;

Arbeidsvoorwaarden

 • Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden (marktconform +);
 • Uitstekende doorgroeimogelijkheden;
 • (Bedrijfs)auto van de zaak;
 • Mogelijkheden tot het volgen van een vakgerichte studie in aanvulling op het opleidingsprogramma.

Risico’s verbonden aan de werkzaamheden / werkplek

Werkzaamheden worden veelal uitgevoerd buiten, op bouwplaatsen. Van alle medewerkers van IGL wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van en handelen overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften en uitvoeringsprotocollen. Dit ter bescherming van jezelf en ter bescherming van je collega’s.

Back To Top