skip to Main Content

IGL Technisch Meten is actief in een ruime diversiteit aan werkzaamheden waar meten en maatvoering er toe doen. Afgezien van deze diversiteit aan werkzaamheden wordt er altijd een eenduidige werkvoorbereiding en datastroom gehanteerd. Bijna alle werkvoorbereidingen en presentaties vinden plaats in en vanuit AutoCAD. IGL Technisch Meten werkt op kantoor altijd met de meest recente versie AutoCAD. Alvorens de coördinaten voor te bereiden in AutoCAD worden diverse tekening instellingen en de maatvoeringen gecontroleerd. De voorbereide coördinaten worden als puntnummer, X, Y, Z en code opgeslagen in de projectdatabase van het project. Volumebepalingen en DTM´s worden gecodeerd gemeten en in AutoCAD verwerkt met behulp van de meest recente versie van het programma DATAflor CAD V6.

Projectdatabase

De technische fundering van ieder project is onze projectdatabase. Dit Excel bestand bevat alle technische gegevens die voorbereid, behandeld en/of gepresenteerd zijn t.b.v. het project. De projectdatabase bestaat uit verschillende tabbladen met minstens de volgende gegevens:

  • Projectnummer, opdrachtgever, projectnaam/omschrijving
  • Contactgegevens van opdrachtgever
  • Werkinstructie met feedbackveld en veiligheidsinstructie
  • De verklikking van de referentiegegevens met vaste punten, zodat vervolgmaatvoering gedurende het project gewaarborgd is
  • De hoofdmaatvoering (alle stramiensnijpunten)
  • Registratie van voorbereide tekeningen
  • Index van alle aanwezige tabbladen (voorbereiding & inmeting/uitzetting)

werkvoorbereiding

Een belangrijk onderdeel van de database is het opzetdocument. Door middel van dit document koppelen wij aan de opdrachtgever terug op welke wijze de positionering van het project of meetstelsel tot stand is gekomen en op welke wijze de door de opdrachtgever aangeleverde positioneringsgegevens zijn toegepast.

De werkinstructie wordt via de database aan de meetploegen gecommuniceerd. Deze werkinstructie bevat een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, algemene en specifieke veiligheidsinformatie betreffende het project, en o.a. de contactgegevens van de persoon die de uit te voeren werkzaamheden heeft afgeroepen. Tevens worden naast de voorbereidingen ook alle opgeslagen inmetingen/maatvoeringen in de centrale database gearchiveerd. Iedere maatvoerder levert periodiek de opgeslagen data in, ondersteund door feedback op de werkinstructie.

De projectdatabase is dé koppeling tussen de aangeleverde gegevens en ons meetinstrumentarium en omgekeerd! In iedere projectdatabase is m.b.v. VBA in eigen huis ontwikkelde landmeetkundige software aanwezig om werkvoorbereidingen vanuit bijvoorbeeld AutoCAD te vertalen naar leesbare data voor het meetinstrumentarium. Ook is het mogelijk om van ingewonnen gegevens met Total Station / waterpasinstrument via de projectdatabase, geautomatiseerd een AutoCAD tekening, 2D/3D afwijkingenrapportage of vereffende waterpassing te genereren.

Elke maatvoerder is uitgerust met een Total Station, laptop met AutoCAD en een projectdatabase per project. Hoewel de maatvoerder door deze tools selfsupporting is, worden alle werkvoorbereidingen zo veel mogelijk in een gecontroleerde omgeving voorbereid en uitgewerkt op ons kantoor in Zoetermeer.

Op de afdeling werkvoorbereiding zijn specifieke kennis en middelen aanwezig om uw presentatie duidelijk en professioneel tot op A0 -formaat kleurenplot te leveren!

Back To Top